Final thesis assignment form – Ing. Nicole Bučeková – FBFS I-ABI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Nicole Bučeková
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:
FBP-5609-57234
Vedúci práce:
Ing. Juraj Medo, PhD.
  
Názov práce:
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
 
 
Anotácia:
Cieľom práce je popísať rizosférovú, rizoplánovú, a endofytickú komunitu mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice. Na analýzu sa využije sekvenovanie 16S rRNA génu pomocu sekvenátora Illumina MiSeq.
 
 
Rozsah práce:
60s
  
Dátum zadania:
10. 04. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
12. 04. 2019 
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Vedúci katedry