Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Bašťovanský – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Tomáš Bašťovanský
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-52212
Vedúci práce:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
  
Názov práce:Alternatívna závlaha okrasnej záhrady
  
Anotácia:Moderné architektonické riešenia pri návrhoch okrasných záhrad a výbere sadbového materiálu si pri vlastnej realizácii vyžadujú vybudovanie funkčnej závlahy. Práca bude zameraná na variantné riešenia návrhu rôznych spôsobov závlah do okrasnej záhrady
  
Rozsah práce:Max 55 strán textu vrátane príloh
  
Literatúra:
  1. REHÁK, Š. -- BÁREK, V. -- JURÍK, Ľ. -- ČISTÝ, M. -- IGAZ, D. -- ADAM, Š. -- LAPIN, M. -- SKALOVÁ, J. -- ALENA, J. -- FEKETE, V. -- ŠÚTOR, J. -- JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.
  
Dátum zadania:10. 05. 2017
  
Dátum odovzdania:17. 04. 2019 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry