Zadanie záverečnej práce – Ing. Angelika Gagová – FZKI I-ZHI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Angelika Gagová
Študijný program:
záhradníctvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5715-52367
Vedúci práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
 
 
Názov práce:
Sledovanie zmien niektorých parametrov hrozna vybraných odrôd viniča hroznorodého počas dozrievania
 
 
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je sledovanie zmien obsahu vybraných látok resp. parametrov (zmien obsahu kyseliny jablčnej; cukrov - glukózy a fruktózy; celkového alkoholu) v hrozne vybraných odrôd počas dozrievania.
Experimentálna časť (odber vzoriek hrozna) sa realizovala v Ampelografickej vinici Botanickej záhrady SPU v Nitre a v Laboratóriu nápojov AgroBioTech - výskumného centra SPU (spracovanie vzoriek hrozna, analýza muštu na prístroji Alpha Wine Analyzer).
 
 
Rozsah práce:
50 s.
 
 
Dátum zadania:15. 12. 2017
 
 
Dátum odovzdania:26. 04. 2019 doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Vedúci katedry