Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Mojžiš – TF I-PTI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných biosystémov
 
Akademický rok: 2018/2019
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marek Mojžiš
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5677-58143
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
  
Názov práce:
Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
  
Anotácia:Práca bude zameraná na experimentálne zisťovanie utlačenia pôdy vzniklého po prejazde poľnohospodárskej techniky. Hodnotené budú viacnásobné prejazdy a pracovné tlaky v pneumatikách. Na základe výsledkov bude spracovaná analýza možných negatívnych dopadov na pôdu.
  
Rozsah práce:
50-60 strán
  
Literatúra:
  1. Mechanizace zemědělství – odborný časopis za posledných 5 rokov
  2. Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve – posledných 5 rokov
  3. Páltik, J. a kol. 2003. Stroje pre rastlinnú výrobu (obrábanie pôdy, sejba). Nitra: SPU, 241 s. ISBN 80-8069-200-9
  4. Pospíšil, R. – Candráková, E. 2015. Všeobecná rastlinná výroba. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 206. ISBN 978-80-552-1353-8
 
 
Dátum zadania:
15. 03. 2018
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2019 
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Vedúci katedry