Zadanie záverečnej práce – Ing. Michaela Trnková – FEM D-EMP den [roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra účtovníctva
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Michaela Trnková
Študijný program:ekonomika a manažment podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17335-53253
Vedúci práce:doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
  
Názov práce:Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov s podporou manažérskych informačných systémov
  
Dátum zadania:04. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:04. 09. 2021