Zadanie záverečnej práce – Mgr. Adriána Maťová – FZKI D-ZHD den [roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra zeleninárstva
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Adriána Maťová
Študijný program:záhradníctvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-17382-71642
Vedúci práce:prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv skladovania a technologického spracovania na obsah chemoprotektívnych látok v tekvici mošusovej (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.)
  
Dátum zadania:05. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:05. 09. 2021