Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Toková – FZKI D-KID den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2021/2022
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Lucia Toková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100918-52578
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv diferencovaných dávok biouhlia na vodný režim poľnohospodársky využívanej pôdy
 
 
Dátum zadania:
05. 09. 2018
  
Dátum odovzdania:
05. 09. 2021