Zadanie záverečnej práce – Bc. Matúš Hatala – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra financií
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Matúš Hatala
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-60614
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
  
Názov práce:Finančná analýza vo vybranom poľnohospodárskom podniku.
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť finančné zdravie a možnosti vývoja finančnej situácie vo vybranom poľnohospodárskom podniku v SR.
  
Dátum zadania:19. 11. 2019
  
Dátum odovzdania:14. 04. 2020 doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Vedúci katedry