Zadanie záverečnej práce – Ing. Gabriela Kališová – FAPZ I-MZV den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Gabriela Kališová
Študijný program:manažment živočíšnej výroby
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5644-32691
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Reprodukčné vlastnosti a rast šteniat miniatúrnych plemien čivava, maltézsky psík, ši-tzu a yorkshirský teriér
  
Rozsah práce:81
  
Dátum zadania:12. 04. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 04. 2012 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry