Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Homola – TF I-RSI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2019/2020
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Homola
Študijný program:riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-102467-61981
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
 
 
Anotácia:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
 
 
Rozsah práce:
40 strán 10 obrázkov
 
 
Dátum zadania:
22. 07. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2020 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry