Zadanie záverečnej práce – Bc. Lukáš Gemmel – TF B-VTB den [sem 8, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Lukáš Gemmel
Študijný program:
výrobná technika
Študijný odbor:
5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:
TF-17368-43127
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
  
Názov práce:
Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
  
Rozsah práce:
40
  
Dátum zadania:
30. 11. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2013 Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry