Zadanie záverečnej práce – Ing. Eva Húsková – FBP B-ATB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Eva Húsková
Študijný program:
Agrobiotechnológie
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FBP-5604-43192
Vedúci práce:
doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
 
 
Názov práce:Vplyv ochratoxínu A na sekrečnú činnosť ovariálnych buniek ošípaných in vitro
 
 
Anotácia:
Mykotoxíny sú sekundárne metabolity rôznych, väčšinou saprofytických, ale často aj parazitických plesní, ktoré majú fyziologický až toxický účinok na živočíšny organizmus. Ochratoxín A je mykotoxín, ktorý poškodzuje pečeň, obličky a má aj karcinogénne účinky. Najčastejšie sa vyskytuje v kávových zrnách, obilninách, kukurici a i. Cieľom bakalárskej práce je skúmať vplyv ochratoxínu A na ovariálne funkcie ošípaných so zameraním na sekrečnú aktivitu granulóznych buniek.
 
 
Rozsah práce:
40 strán
  
Dátum zadania:
22. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:25. 04. 2013 
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry