Zadání závěrečné práce – Bc. Juraj Švihra – FZKI I-ZHI den [sem 3, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra zeleninárstva
 
Akademický rok: 2020/2021
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Juraj Švihra
Študijný program:
záhradníctvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5715-60777
Vedúci práce:
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
 
 
Názov práce:
Overovanie listového biostimulantu na báze aminokyselín pri pestovaní vybraných druhov zeleniny
  
Anotácia:
Práca má experimentálny charakter. Poľné pokusy budú realizované v prevádzkových podmienkach firmy Agromačaj a.s. Cieľom práce je overiť foliárnu aplikáciu biologického prípravku Tecamin Max na úrodu a kvalitu (obsah významných bioaktívnych látok) v konzumnej časti sledovaných druhov zeleniny.
  
Dátum zadania:
29. 01. 2020
 
 
Dátum odovzdania:
15. 04. 2021 
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Vedúci katedry