Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Dičer – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Dičer
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-42754
Vedúci práce:Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Konzultant:Ing. Olejár, PhD.
  
Názov práce:Skladovací priestor riadený programovateľným automatom
  
Anotácia:Model skladovacieho priestoru riadený PLC systémom. Riadenie krokového motora PLC regulátorom
  
Rozsah práce:35-40 strán
  
Dátum zadania:26. 10. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2013 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry