Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Vacho, PhD. – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Vacho
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-42830
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Princípy navigačných systémov malých mobilných robotov pomocou analýzy obrazu
  
Rozsah práce:35 strán
  
Dátum zadania:30. 11. 2011
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2013 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry