Zadanie záverečnej práce – Ing. Lenka Škrovánková – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Lenka Škrovánková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-31798
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
  
Názov práce:Analýza vybraných technických opatrení k zvýšeniu protipovodňovej ochrany obcí
  
Anotácia:Cieľom práce bude spracovanie literárneho prehľadu z problematiky protipovodňovej ochrany vo vzťahu riešeniu protipovodňových opatrení, ktoré sú realizovateľné v podmienkach vidieckej krajiny. Dôraz bude kladený na analýzu a spracovanie informácií o technických protipovodˇňových opatreniach.
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2011 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry