Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Gajdoš – TF B-PDM den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Michal Gajdoš
Študijný program:prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5683-42903
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
  
Názov práce:
Prehľad modernizácie traktorového vybavenia za posledných 20 rokov na Slovensku
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:
30. 11. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2013 
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry