Final thesis assignment form – Ing. Marek Bujnoch – FEM B-EKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Marek Bujnoch
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-42403
Vedúci práce:Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  
Názov práce:
Porovnanie agrodotácií v rámci krajín V4
  
Anotácia:
Téma je zameraná na porovnanie výšky dotácii v rámci SPP EÚ v krajinách V4. Pojde o podporu prvého piliera SPP okrem organizácie trhu. Téma je určená pre denných študentov.
  
Dátum zadania:
31. 10. 2012
  
Dátum odovzdania:
17. 05. 2013 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry