Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Korgová – TF B-PTB ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Korgová
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5676-42974
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
  
Anotácia:Práca bude obsahovať súhrn najnovších poznatkov o plnoautomatizovaných systémoch dojenia kráv
  
Dátum zadania:10. 10. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2013 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry