Zadanie záverečnej práce – Ing. Simona Šaturová – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Simona Šaturová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-31829
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Návrh pedotransferových funkcií pre povodie rieky Hron
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2011 Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry