Zadanie záverečnej práce – Ing. František Adamovský, PhD. – TF D-TPL ext [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra výrobnej techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. František Adamovský
Študijný program:technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-7234-1457
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
  
Názov práce:Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy
  
Rozsah práce:80 až 120 strán
  
Dátum zadania:01. 06. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2014