Projects

Impact of Common Agricultural Policy changes on competitiveness, asset, yield, financial situation and employment of the agricultural companies in primary sector in Slovakia

Supervisor: Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Zmeny Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len "SPP") spolu s turbulentným vývojom na svetových a komoditných trhoch majú a očakáva sa, že aj naďalej budú mať signifikantný vplyv na poľnohospodárske podniky v SR. Projekt bude skúmať, ako zmeny SPP ovplyvnia konkurencieschopnosť podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR, zamestnanosť na vidieku, ako aj stav a trendy vývoja vo väzbe na podmieňujúce príčiny v oblasti majetkovej, výnosovej a finančnej situácie výberového súboru podnikov poľnohospodárskej prvovýroby v SR, ich daňové zaťaženie, s priamym dopadom novelizácií právnej úpravy účtovného a daňového systému podnikateľov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Accountancy (FEM)
Project status:
Rejected
Project start date :
28. 04. 2014
Project close date:
30. 09. 2014
Number of workers in the project:
8
Number of official workers in the project:
7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
riešiteľ
PaedDr. Ján Záhorec, PhD.riešiteľ
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ