Projekty

Región v rozvoji spoločnosti v krajinách V4

Garant: Ing. Eva Kapráľová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Small Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 10. 2015
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0