Projekty

Financial Literacy Online

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0