Projekty

Food Incubators Transforming Regions

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2015-1-UK01-KA202-013692
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0