Projekty

EU Agricultural and Energy Policy and Food Security

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Jean Monet ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:01. 09. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0