Projekty

EU Agricultural and Energy Policy and Food Security

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Jean Monnet ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:
01. 09. 2015
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
hlavný riešiteľ