Projekty

Jean Monnet Chair in Agricultural Policy Analysis

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Jean Monnet ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:
01. 09. 2015
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
koordinátor