Projekty

Obsahová inovácia výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba

Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Základní informace
   
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt bol zameraný na obsahovú inováciu výučby a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba. Z obsahového hľadiska sú jednotlivé kapitoly učebnice zamerané na význam chovu a charakteristiku jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, hodnotenie produkčných a reprodukčných vlastností, ako aj najvýznamnejšie svetové a domáce plemená hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných a hydiny. Okrem toho rieši učebnica problematiku manažmentu a techniky chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat, ako aj najmodernejšie postupy plemenárskej práce a šľachtenia hospodárskych zvierat na svete a v podmienkach Slovenska. Vysokoškolská učebnica Živočíšna výroba bude slúžiť predovšetkým pre vzdelávanie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:
035SPU-4/2015
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0