Projekty

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR

Garant: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Základní informace
   
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0539/15
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2015
Datum ukončení projektu:
21. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0