Projekty

Výroba bioaktívnych zložiek krmív s vysokou pridanou hodnotou mliečnou fermentáciou agrofarmovej biomasy v kombinácii s olivovým mlynom, vinárskymi a mliekarenskými odpadmi

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:25. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:25. 04. 2015
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0