Projekty

Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu bude skúmanie vplyvu biologicky aktívnych zlúčenín izolovaných z etnofarmakologicky významných rastlín na štrukturálnu integritu a funkčnú aktivitu buniek samčej a samičej reprodukčnej sústavy so zameraním sa na sekrečnú aktivitu buniek, steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu, ako aj na intracelulárnu oxidatívnu rovnováhu a prejavy bunkovej integrity a viability. Z hľadiska determinácie účinkov a možnej aplikácie prírodných látok vo výžive ľudí a zvierat bude nevyhnutné určiť ich špecifické úlohy v bunkovom metabolizme, ako aj protektívne, resp. toxické vlastnosti za účelom bunkovej regenerácie a eliminácie zdravotného rizika.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0039/16
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
17
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0