Projekty

Determinácia účinkov prírodných bioregulátorov na reprodukčné funkcie živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu bude skúmanie vplyvu biologicky aktívnych zlúčenín izolovaných z etnofarmakologicky významných rastlín na štrukturálnu integritu a funkčnú aktivitu buniek samčej a samičej reprodukčnej sústavy so zameraním sa na sekrečnú aktivitu buniek, steroidogenézu, proliferáciu a apoptózu, ako aj na intracelulárnu oxidatívnu rovnováhu a prejavy bunkovej integrity a viability. Z hľadiska determinácie účinkov a možnej aplikácie prírodných látok vo výžive ľudí a zvierat bude nevyhnutné určiť ich špecifické úlohy v bunkovom metabolizme, ako aj protektívne, resp. toxické vlastnosti za účelom bunkovej regenerácie a eliminácie zdravotného rizika.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0039/16
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0