Projekty

Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek

Garant: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4258AT_0_8F
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4343AT_0_4F
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.KŠCH FAPZ+421 37 641 4744AT_2_5
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4287AT_0_7F

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ