Projekty

Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek

Garant: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

   
Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
KFŽ FBP+421 37 641 4258
AT_0_8F
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.KFŽ FBP
+421 37 641 4343
AT_0_4F
KŠCH FAPZ
+421 37 641 4744
AT_2_5
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4287AT_0_7F

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ