Projekty

Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek

Garant: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Tukové tkanivo je metabolickým a endokrinným orgánom. Veľkosť adipocytov pozitívne koreluje s produkciou prozápalových adipokínov a cytokínov. Hlavnú úlohu v patofyziológii inzulínovej rezistencie a dyslipidémie majú adiponektín a tumor nekrotizujúci faktor-alfa. TNF-a je aktivátorom prozápalových signálnych kaskád v tukovom tkanive, čo spôsobuje oxidačný stres (OS).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0