Projekty

Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek

Garant: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

Základní informace
      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tukové tkanivo je metabolickým a endokrinným orgánom. Veľkosť adipocytov pozitívne koreluje s produkciou prozápalových adipokínov a cytokínov. Hlavnú úlohu v patofyziológii inzulínovej rezistencie a dyslipidémie majú adiponektín a tumor nekrotizujúci faktor-alfa. TNF-a je aktivátorom prozápalových signálnych kaskád v tukovom tkanive, čo spôsobuje oxidačný stres (OS).
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0