Projekty

Vplyv flavonoidov na adipogenézu a oxidačný stres v kultúre ľudských a myšacích tukových buniek

Garant: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tukové tkanivo je metabolickým a endokrinným orgánom. Veľkosť adipocytov pozitívne koreluje s produkciou prozápalových adipokínov a cytokínov. Hlavnú úlohu v patofyziológii inzulínovej rezistencie a dyslipidémie majú adiponektín a tumor nekrotizujúci faktor-alfa. TNF-a je aktivátorom prozápalových signálnych kaskád v tukovom tkanive, čo spôsobuje oxidačný stres (OS).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0