Projekty

Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU - Nitra

Garant: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
014SPU-4/2016
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0