Projekty

Vplyv rôznych foriem ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu na tvorbu degradačných metabolitov

Garant: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá štúdiom produkcie biogénnych amínov a oxidačnými zmenami v produktoch živočíšneho pôvodu. Experimenty slúžia na možnosti redukcie degradačných procesov v komoditách živočíšneho pôvodu. Projekt bude riešiť tvorbu degradačných produktov vo vzťahu k spôsobu a dĺžke skladovania a vplyv spôsobu ošetrenia produktov živočíšneho pôvodu na tvorbu degradačných produktov. Vo vzťahu k tvorbe degradačných produktov najmä biogénnych amínov sa bude sledovať aj zastúpenie jednotlivých druhov mikroorganizmov. Taktiež sa bude sledovať zastúpenie jednotlivých aminokyselín a mastných kyselín a ich vzťah k degradačným procesom v produktoch živočíšneho pôvodu.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikace projektu:1/0450/16
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0