Projekty

Fortifikácia kyslomliečnych výrobkov prírodnými látkami

Garant: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:02. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0