Projekty

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti Reprodukčnej biológie a toxikológie

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Reprodukcia zvierat a človeka je najdôležitejší biologický proces v zachovaní existencie druhov, vývoji humánnej a veterinárnej medicíny, v biotechnológiách živočíchov, asistovanej reprodukcii a v ďalších odboroch. Navyše je to veľmi zložitý proces z hľadiska nielen počtu zapojených procesov, ich regulátorov, ktoré môžu byť v určitej miere ovplyvnené mnohými toxickými aspektami, ale aj ich vzájomných vzťahov. Navrhnutý projekt je zameraný na sumarizáciu študijného materiálu a prípravu modernej učebnice s multimediálnym DVD "Reprodukčná biológia a toxikológia" pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
011SPU-4/2016
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0