Projekty

Manažment územných samospráv

Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa viaže k predmetu Manažment a marketing územných samospráv, ktorý je vyučovaný na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na II. stupni štúdia v študijnom programe Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. Predmet je vyučovaný v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku pre domácich a zahraničných študentov a je zaradený na štátnych inžinierskych skúškach.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikace projektu:
030SPU-4/2016
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0