Projekty

Manažment územných samospráv

Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa viaže k predmetu Manažment a marketing územných samospráv, ktorý je vyučovaný na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na II. stupni štúdia v študijnom programe Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. Predmet je vyučovaný v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku pre domácich a zahraničných študentov a je zaradený na štátnych inžinierskych skúškach.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:030SPU-4/2016
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0