Projekty

Technológie spracovania surovín živočíšneho pôvodu - tvorba modernej vysokoškolskej učebnice, inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vypracovanie modernej vysokoškolskej učebnice určenej pre študijné programy Technológia potravín a Bezpečnosť a kontrola potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Jej využitie nebude spočívať len v obsahovej inovácii predmetov zaoberajúcich sa technológiami spracovania živočíšnych produktov, ale v budúcnosti môže slúžiť aj ako príručka pre absolventov a potravinárskych technológov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 05. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2016
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0