Projekty

Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zámerom projektu je stanoviť vplyv a možnosti využitia prírodných látok s vysokým obsahom biologicky účinných látok v produkcii, oxidačnej stabilite tukovej zložky svaloviny kurčiat a následnej technologickej kvality mäsa kurčiat. Stanoviť uplatnenie testovaných látok v mäsových výrobkoch a obohatiť potravový reťazec človeka prirodzene prospešnými látkami.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0