Projekty

Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je stanoviť vplyv a možnosti využitia prírodných látok s vysokým obsahom biologicky účinných látok v produkcii, oxidačnej stabilite tukovej zložky svaloviny kurčiat a následnej technologickej kvality mäsa kurčiat. Stanoviť uplatnenie testovaných látok v mäsových výrobkoch a obohatiť potravový reťazec človeka prirodzene prospešnými látkami.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0