Projekty

Prírodné látky s antiradikálovou aktivitou ako stimulátory a stabilizátory v produkcii a spracovaní kuracieho mäsa

Garant: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Zámerom projektu je stanoviť vplyv a možnosti využitia prírodných látok s vysokým obsahom biologicky účinných látok v produkcii, oxidačnej stabilite tukovej zložky svaloviny kurčiat a následnej technologickej kvality mäsa kurčiat. Stanoviť uplatnenie testovaných látok v mäsových výrobkoch a obohatiť potravový reťazec človeka prirodzene prospešnými látkami.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0