Projekty

Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri zlepšovaní produkčných vlastností hospodárskych zvierat

Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V rámci riešenia výskumnej úlohy vykonáme analýzu ukazovateľov pohybovej aktivity a prežúvania dojníc vo vzťahu k vyhľadávaniu rujných plemenníc, k zdravotnému stavu dojníc, hodnoteniu reprodukčných ukazovateľov, ako aj manažmentu výživy a kŕmenia dojníc. V samostatnej časti riešenia projektu vytvoríme kritériá pre hodnotenie mechaniky pohybu koní, na základe ktorých budeme analyzovať výkonnostné parametre koní plemena slovenský teplokrvník. Z výsledkov hodnotenia mechaniky pohybu a analýzy metabolického profilu koní stanovíme jednotlivé úrovne záťaže v tréningovom procese. Z komplexného hodnotenia faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť stanovíme selekčné kritériá pre výber koní do športovej testácie a plemenitby.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0724/16
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0