Projects

Control algorithm models of autonomous mobile robots in plant production

Supervisor: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom je odstrániť nedostatky v riadiacich a navigačných algoritmov súčasných autonómnych strojov a ich efektivitu demonštrovať na praktickom modeli autonómneho robota v rastlinnej výrobe. Človek nebude vystavený pôsobeniu chemických látok pri postrekoch.
Kind of project:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project identification:1/0868/16
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:01. 01. 2016
Number of workers in the project:12
Number of official workers in the project:12

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.Vedúci projektu
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.Zástupca vedúceho projektu
Ing. František Adamovský, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Štefan KoprdaSpoluriešiteľ
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.Spoluriešiteľ
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Pap, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Stanislav Paulovič, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Ondrej Takáč, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Tóth, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Miroslava PapováTechnický pracovník