Projekty

Aplikácia Tuning metodológie v procese zdokonalenia výučby a tvorby učebných pomôcok pre študijný program "Molekulárna biológia"

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je príprava podkladov pre inovatívnu a interaktívnu výučbu vybraných predmetov ("Molekulárno-fyziologické regulácie bunkových funkcií", "Molekulová endokrinológia zvierat" a.i.) študijného programu "Molekulárna biológia" zabezpečovaných Katedrou fyziológie živočíchov, SPU v Nitre. Predmety sú určené pre III. stupeň štúdia SPU v Nitre. Úlohou projektu je zefektívnenie kvality vysokoškolského štúdia tvorbou moderného a integrovaného systému výučby, vytvorenie multifunkčnej platformy pre prípravu učebných textov a kvalitných študijných pomôcok ako aj pre skríning a hodnotenie vzdelávacích požiadaviek pomocou Tuning metodológie, uznávanej Európskymi vzdelávacími inštitúciami.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:009SPU-4/2016
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0