Projekty

Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Konvencia o biologickej diverzite, ktorá a konala v Montreale (2008) bola definovaná diverzita ako "premenlivosť zdrojov všetkých živých organizmov zahŕňajúcich okrem iného suchozemské, morské a iné vodné ekosystémy a ekologické kopmlexy, ktorých sú súčasťou; to zahŕňa diverzitu vrámci druhov, medzi druhmi a ekosystémami". Táto konvencia rozlišuje variabilitu medzi druhmi a plemenami (odrodami) hospodárskych zvierat a rastlín ako podmnožinu diverzity so špeciálnymi charakteristikami.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
SK-AT-2015-0016
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
6